Designed & Powered by Ata Bilişim

Testler - Hematoloji
 • Serum Demiri
 • T. Demir Bağlama kapasitesi
 • Direkt Coombs
 • İndirekt Coombs
 • Eritropotein
 • Ferritin
 • Fibrinojen
 • Folik Asit
 • Glikoz 6 Fosfatdehidrogenaz (G6PD)
 • Ham Testi
 • Haptoglobulin
 • Hemoglobin Elektrofezi
 • Kan Sayımı
 • Kompleman C3, C4
 • LE Hücresi Taranması
 • Lenfosit Subset Analizi CD3, CD19, CD15/56, CD4, CD8
 • Lökosit Alkalen Fosfataz
 • Osmotik Frajilite
 • Parsiyel Tromboplastin Zamanı
 • Periferik Yayma
 • Protrombin Zamanı
 • Retikülosit Sayımı
 • Sedimantayon Hızı
 • Schilling Testi (Co57+Co58) (24 Saatlik idrar)
 • Sikling Testi
 • Soğuk Aglütinasyon
 • Transferrin
 • Vitamin B 1 2
Mikrobiyoloji
......................................................................

Hematoloji
......................................................................

Seroloji
......................................................................

Hormonlar
......................................................................

Biyokimya
......................................................................

İdrar
......................................................................

Gaita Analizi
......................................................................
Ana Sayfa   |   Kurumsal   |   Online Sonuç Alma   |   Foto Galeri   |   İnsan Kaynakları   |   İletişim